Notice: Use of undefined constant THEMA_THEMAMAP - assumed 'THEMA_THEMAMAP' in /home/spc253mp/domains/sportcity.be/public_html/webshop/includes/include.SiteConfig.php on line 48
wedstrijdreglement | Sportcity
shoppingbag (0) Totaal € 0,00

wedstrijdreglement

1 Voor al onze wedstrijden is het algemeen wedstrijdreglement van toepassing.

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels m.b.t. de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden van Sportcity nv, Veldenbergstraat 69, 2330 Merksplas.
Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt dat steeds vermeld in de communicatie rond die wedstrijd.

2 Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen kan deelnemen aan wedstrijden die Sportcity uitschrijft, uitgezonderd werknemers van Sportcity of W3-Creative, de organisatoren van acties en wedstrijden.
Deelnemers moeten minstens 12 jaar of ouder zijn om aan een wedstrijd van Sportcity, www.sportcity.be, facebook- en/of twitterpagina van Sportcity te kunnen deelnemen. Minderjarigen mogen deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming en/of het medeweten hebben van 1 van hun ouders.


3 Wedstrijdverloop

Slechts één lid van een zelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan deelnemen aan de finale van een wedstrijd, tenzij Sportcity hier anders over beslist voor een bepaalde wedstrijd.

4 Prijzen

De prijs die bij Sportcity, www.sportcity.be, de facebook- en/of twitterpagina van Sportcity gewonnen wordt, is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden aan iemand anders? De prijs die wordt gewonnen kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. Indien Sportcity toegangskaarten weggeeft voor sportwedstrijden, festivals, films of gelijkaardige evenementen, kan er bij afgelasting van het evenement geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie. Sportcity is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de afgelasting. Sportcity kan bovendien op elk moment een prijs wijzigen om productionele of inhoudelijke redenen.

5 Aansprakelijkheid van Sportcity

Sportcity nv is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de wedstrijden. We zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan door omstandigheden niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Sportcity niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet  op een later tijdstip afhaalt, zelfs als de post hiervoor geen berichtgeving achterliet. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (bv. bij de communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Sportcity. Indien Sportcity genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Sportcity hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Sportcity over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik dient en dat eventueel aan de organisator en begeleider, W3-Creative, kan worden doorgegeven. De persoonsgegevens kunnen worden aangewend om de deelnemers te contacteren in verband met de wedstrijd of om ze op de hoogte te houden van activiteiten van Sportcity. De deelnemers hebben recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die over hen zijn opgeslagen en er bovendien op eenvoudig verzoek en kosteloos de verwijdering van te vragen. Hiervoor moet een email gestuurd worden naar admin@sportcity.be.

7 Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd of actie samen met één of meerdere partijen wordt georganiseerd, gelden de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Sportcity ook voor de mede-organisatoren.

8 Het reglement

Door deel te nemen aan wedstrijden van Sportcity aanvaard je volledig dit wedstrijdreglement en de beslissingen die Sportcity in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van dit reglement.

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Sportcity en kan daar desgewenst worden afgeprint.

9 Facebook

De Sportcity wedstrijden, promoties, kortingen,… zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De deelnemersinformatie die je verstrekt door deel te nemen aan een actie of wedstrijd, geef je dan ook niet aan Facebook maar aan Sportcity nv

Sluit venster