Algemene leveringsvoorwaarden

4.1 LEVERING(winkel)

De levering van producten zal in mate van het mogelijke gebeuren binnen een termijn van 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Indien dit niet mogelijk is (omdat bijvoorbeeld het bestelde product in uitzonderlijke omstandigheden onvoldoende in voorraad is), wordt de klant daarvan verwittigd via e-mail . Zonder tegenbericht wordt de klant verondersteld in dat geval akkoord te gaan met een levering binnen de 30 werkdagen.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, zoals productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Indien het leveringsadres foutief werd doorgegeven is dit de verantwoordelijkheid van de koper en kan dit aanleiding geven tot extra kosten.

4.2 LEVERING (teamcorner)

De levering van producten zal in mate van het mogelijke gebeuren binnen een termijn van 15 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Indien dit niet mogelijk is (omdat bijvoorbeeld het bestelde product in uitzonderlijke omstandigheden onvoldoende in voorraad is), wordt de klant daarvan verwittigd via e-mail . Zonder tegenbericht wordt de klant verondersteld in dat geval akkoord te gaan met een levering binnen de 30 werkdagen.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, zoals productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Indien het leveringsadres foutief werd doorgegeven is dit de verantwoordelijkheid van de koper en kan dit aanleiding geven tot extra kosten.


Accept

Sportcity webshop maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden die op uw computer staan, niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mailadres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen.