Verkoopvoorwaarden

1 VERKOPER

Sportcity nv met maatschappelijke zetel in 2330 Merksplas, Veldenbergstraat 69.Voor bijkomende inlichtingen kan u ons contacteren op het nummer 014 63 47 60 of op volgend e-mailadres: admin@sportcity.be.

2 TOEPASSING

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze verkoopsvoorwaarden.

3 PRODUCTEN

Per product wordt op deze site een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving gegeven. Dankzij ons technisch systeem kunnen we garanderen dat elk product dat wordt weergegeven op de webshop in voorraad is. 
De op deze site vermelde aanbiedingen gelden enkel voor bestellingen verricht via de webshop, deze aanbiedingen gelden dus niet bij aankopen in de winkel, tenzij dat uitdrukkelijk anders vermeld is.

Alle prijzen op deze site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten – prijswijzigingen en/of vergissingen voorbehouden. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Alle prijzen, kortingen en speciale acties kunnen afwijken van eerdere prijzen, kortingen en speciale acties. Om de geldigheid van een prijs, korting of actie te bepalen wordt enkel rekening gehouden met de online geafficheerde prijs, korting of actie op het moment van het plaatsen van de bestelling.

4.1 LEVERING(winkel)

De levering van producten zal in mate van het mogelijke gebeuren binnen een termijn van 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Indien dit niet mogelijk is (omdat bijvoorbeeld het bestelde product in uitzonderlijke omstandigheden onvoldoende in voorraad is), wordt de klant daarvan verwittigd via e-mail . Zonder tegenbericht wordt de klant verondersteld in dat geval akkoord te gaan met een levering binnen de 30 werkdagen.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, zoals productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Indien het leveringsadres foutief werd doorgegeven is dit de verantwoordelijkheid van de koper en kan dit aanleiding geven tot extra kosten.

 4.2 LEVERING (teamcorner)

De levering van producten zal in mate van het mogelijke gebeuren binnen een termijn van 15 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Indien dit niet mogelijk is (omdat bijvoorbeeld het bestelde product in uitzonderlijke omstandigheden onvoldoende in voorraad is), wordt de klant daarvan verwittigd via e-mail . Zonder tegenbericht wordt de klant verondersteld in dat geval akkoord te gaan met een levering binnen de 30 werkdagen.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, zoals productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Indien het leveringsadres foutief werd doorgegeven is dit de verantwoordelijkheid van de koper en kan dit aanleiding geven tot extra kosten.

5 OMRUILINGEN

Al onze producten kunnen omgeruild worden in de winkel op vertoon van aankoopbewijs. 

Volgende artikelen kunnen niet terug opgestuurd worden als retour en worden ook niet terug genomen aan de kassa: artikelen aangekocht met een korting, webcoupon, cadeaubon of tijdens andere acties en artikelen uit de teamcorner. 

 Verzendkosten bij aankoop via de webshop worden niet terugbetaald bij omruiling of als er een creditnota word opgesteld.

6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven eigendom van Sportcity nv tot de volledige betaling van de prijs inclusief alle extra kosten.

7 BETALING

De betaling dient als volgt te gebeuren:
online via bankkaart of kredietkaart
via overschrijving

8 KLACHTEN

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen binnen acht kalenderdagen na de levering in geval van klacht wegens niet-conforme levering en in geval van verborgen gebreken acht kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
Melding dient te gebeuren via mail: admin@sportcity.be
Retourzendingen zonder toestemming vooraf worden niet geaccepteerd.

9 VERZAKINGSRECHT

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en gesloten verpakking op eigen risico en kosten terugsturen. Retourzendingen zonder toestemming vooraf worden niet geaccepteerd.

 12 TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerd door het Belgisch recht. De rechtbank van Turnhout is exclusief bevoegd.


Accept

Sportcity webshop maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden die op uw computer staan, niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mailadres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen.